DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7237

Nhan đề: GDP và các thước đo khác về thành tựu kinh tế
Tác giả: Nguyễn, Tú Anh
Từ khoá: Kinh tế Việt Nam
GDP
Issue Date: 7-May-2015
Trích dẫn: Tạp chí Thời báo Kinh tế Sài Gòn
Tùng thư/Số báo cáo: Số 19/2015;Tr. 24-25
Tóm tắt: Chúng ta đo lường kết quả các hoạt đông kinh tế là để tìm ra cách thức đạt được các kết quả tốt hơn. Khi thừa nhận rằng một chỉ số nào đó sẽ phản ánh kết quả hành động thì mọi người sẽ cố gắng làm đẹp chỉ số đó bằng mọi giá và cũng là nội dung mà bài viết đề cập đến.
Mô tả: 2 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7237
Appears in Collections:Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GDP va thuoc do khac ve thanh tuu kinh te.pdf1,65 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback