DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
PHIM TƯ LIỆU VỀ BÁC HỒ >
Phim Về Quá Trình Hoạt Động Cách Mạng Của Bác >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/695

Nhan đề: Hồ Chí Minh - Người Cộng sản chân chính.
Từ khoá: Hồ Chí Minh
Bác Hồ
Giải phóng dân tộc
Chiến tranh Việt Nam
Cách mạng tháng tám
Chiến dịch Điện Biên Phủ
Hoạt động cách mạng
Giặc đói
Giặc dốt
Thuộc địa
Người cộng sản
Chân chính
Issue Date: 1990
Nhà xuất bản: Viện tư liệu phim Việt Nam
Trích dẫn: Sưu tầm
Tùng thư/Số báo cáo: Phim tư liệu;
Tóm tắt: Phim được thực hiện nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/1990). Bộ Phim giới thiệu sơ lược về quá trình hoạt động cách mạng của Bác từ lúc lên tàu ra đi tìm đường cứu nước, thời gian sống và hoạt động ở nước Ngoài cho đến khi Người trở về nước năm 1941 và lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi. Bên cạnh đó bộ phim đồng thời ghi lại những hình ảnh giản dị, gần gũi của Bác với tấm lòng nhân hậu, bao la, một lòng vì sự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng các dân tộc thuộc địa.
Mô tả: 59p 28s
URI: http://hdl.handle.net/123456789/695
Appears in Collections:Phim Về Quá Trình Hoạt Động Cách Mạng Của Bác

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ho Chi Minh- Nguoi cong san chan chinh.flv125,18 MBVideo QuicktimeView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback