DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Đầu Tư Chứng Khoán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6926

Nhan đề: Gập ghềnh chặng đường WTO
Tác giả: Tân Văn
Từ khoá: Kinh tế Việt Nam
Gia nhập WTO
Tổ chức thương mai thế giới (WTO)
Issue Date: 5-Apr-2013
Trích dẫn: Tạp chí Đầu tư chứng khoán
Tùng thư/Số báo cáo: Số 41/2013;Tr. 20-21
Tóm tắt: Bài viết nêu lên thực trạng của nền kinh tế Việt Nam sau khi gia nhập WTO. Những cơ hội bỏ lỡ cũng như những ảnh hưởng từ tác động tiêu cực do hội nhập kinh tế.
Mô tả: 2 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6926
Appears in Collections:Đầu Tư Chứng Khoán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gap ghenh chang duong WTO.pdf3,12 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback