DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
PHIM TƯ LIỆU VỀ BÁC HỒ >
Phim Về Quá Trình Hoạt Động Cách Mạng Của Bác >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/685

Nhan đề: Miền Nam trong trái tim tôi.
Tác giả: Hồng Hà (kịch bản và lời bình)
Từ khoá: Bác Hồ
Hồ Chí Minh
Miền Nam
Chiến tranh
Việt Nam
Pháp
Issue Date: 1946
Nhà xuất bản: Xưởng phim thời sự tài liệu Trung Ương
Trích dẫn: Sưu tầm
Tùng thư/Số báo cáo: Phim tư liệu;
Tóm tắt: Phim dựa theo nhật ký bốn tháng sang Pháp do Hồ Chủ tịch viết năm 1946. Để thực hiện bộ phim này, đoàn làm phim đã sử dụng nhiều thước phim tư liệu do kiều bào ta tại Pháp đặc biệt do họa sĩ Mai Trung Thứ quay năm 1946. Bộ phim phác họa diễn biến tình hình chiến sự tại hai miền Nam Bắc Việt Nam năm 1946, qua đó thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung Ương Đảng - giữ vững tay lái con thuyền cách mạng Việt Nam. Phần lớn thời lượng bộ phim nhằm ghi lại những hoạt động của Bác tại Paris năm 1946 trong chuyến sang Pháp theo lời mời của chính phủ Pháp.
Mô tả: 7h40s (p1); 8p11s (p2)
URI: http://hdl.handle.net/123456789/685
Appears in Collections:Phim Về Quá Trình Hoạt Động Cách Mạng Của Bác

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Chu tich Ho Chi Minh - 1946 - Phan 1.flv27,45 MBVideo QuicktimeView/Open
Chu tich Ho Chi Minh - 1946 - Phan 2.flv29,7 MBVideo QuicktimeView/Open
Chu tich Ho Chi Minh - 1946 - Phan 3.flv25,33 MBUnknownView/Open
Chu tich Ho Chi Minh - 1946 - Phan 4.flv31,89 MBUnknownView/Open
Chu tich Ho Chi Minh - 1946 - Phan 5.flv33 MBUnknownView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback