DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6719

Nhan đề: 10 sự kiện kinh tế năm 2012
Từ khoá: Kinh tế Việt Nam
Sự kiện
Nợ xấu
Lạm phát
Xuất khẩu
Issue Date: 3-Jan-2013
Trích dẫn: Tạp chí Thời báo Kinh tế Sài Gòn
Tùng thư/Số báo cáo: Số 3/2013;Tr. 20-21
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến nội dung 10 sự kiện kinh tế tiêu biểu trong năm 2012. Đồng thời cũng nêu rõ những mặt tích cực và tiêu cực của các sự kiện này đối với nền kinh tế Việt Nam.
Mô tả: 2 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6719
Appears in Collections:Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

Files in This Item:

File Description SizeFormat
10 su kien kinh te.pdf2,32 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback