DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BỘ SÁCH TRA CỨU >
Từ Điển >
Từ Điển Kinh Tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6705

Nhan đề: Thuật ngữ kinh tế : Thường được sử dụng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn
Từ khoá: Kinh tế
Thuật ngữ
Từ điển
Issue Date: 2013
Trích dẫn: In lần thứ hai, có bổ sung
Tóm tắt: Tài liệu cung cấp định nghĩa cho các thuật ngữ thường xuất hiện trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn cũng như trên những ấn phẩm liên quan đến kinh tế khác...
Mô tả: 64 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6705
Appears in Collections:Từ Điển Kinh Tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
thuat ngu kinh te.pdf36,32 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback