DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
TÀI LIỆU THAM KHẢO - GIẢI TRÍ >
Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6656

Nhan đề: Quy trình phóng hạ liệu kết cấu thân tàu bằng phần mềm SHIPCONTRUCTOR : Áp dụng cho tàu từ 5.000T đến 53.000T
Tác giả: Phan, Văn Phô
Từ khoá: Hạ liệu
Phần mềm
Tàu
Thân tàu
Issue Date: 2005
Tóm tắt: Trình bày về cách tạo các mặt cắt cơ bản; chia và triển khai tôn vỏ; bệ khuôn lắp ráp phân tổng đoạn và phóng dạng kết cấu...
Mô tả: 34 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6656
Appears in Collections:Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback