DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
TÀI LIỆU THAM KHẢO - GIẢI TRÍ >
Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6642

Nhan đề: Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao dùng cho đóng tàu : Xây dựng tổng thể quy trình sản xuất trên cơ sở chuyển giao công nghệ nước ngoài
Tác giả: Trần, Quang Vũ
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khoá: Sản xuất
Đóng tàu
Vật liệu
Hàn
Issue Date: 2004
Trích dẫn: Dự án độc lập cấp nhà nước
Tóm tắt: Khảo sát đánh giá tổng thể mặt bằng sản xuất; thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp năng lượng; thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp nước; phân tích đánh giá tác động ảnh hưởng đến môi trường của chất thải; nghiên cứu xây dựng các giải pháp xử lý chất thải rắn lỏng khí...
Mô tả: 19 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6642
Appears in Collections:Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback