DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
TÀI LIỆU THAM KHẢO - GIẢI TRÍ >
Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6641

Nhan đề: Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao dùng cho đóng tàu : Nghiên cứu tổ chức sản xuất thử nghiệm các sản phẩm
Tác giả: Trần, Quang Vũ
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khoá: Hàn
Sản phẩm
Sản xuất
Đóng tàu
Vật liệu
Issue Date: 2004
Trích dẫn: Dự án độc lập cấp nhà nước
Tóm tắt: Giới thiệu về nghiên cứu tổ chức sản xuất thực nghiệm; hàn các sản phẩm trên các nguyên vật liệu khác nhau; phân tích đánh giá chất lượng mối hàn so sánh với các tiêu chuẩn quốc tế...
Mô tả: 31 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6641
Appears in Collections:Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback