DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
TÀI LIỆU THAM KHẢO - GIẢI TRÍ >
Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6636

Nhan đề: Quy trình công nghệ cắt tôn bằng máy cắt tôn CNC DIGISAF 510 : Áp dụng cho tàu từ 5.000T đến 53.000T
Tác giả: Nguyễn, Viết Cường
Từ khoá: Máy
Máy cắt tôn
Tôn
Issue Date: 2005
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về bộ điều khiển hình dạng cắt DIGISAF 510, bộ điều khiển này cho phép người sử dụng có thể chọn, thay đổi nhanh và chạy một số lượng chương trình rất lớn đối với bất kỳ máy cắt có hình cắt mới nào...
Mô tả: 93 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6636
Appears in Collections:Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback