DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
TÀI LIỆU THAM KHẢO - GIẢI TRÍ >
Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6635

Nhan đề: Quy trình chụp X- quang công nghiệp
Tác giả: Trần, Mạnh Tuấn
Từ khoá: Chụp X quang
Công nghiệp
Issue Date: 2005
Tóm tắt: Quy trình mô tả phương pháp chụp ảnh phóng xạ sử dụng để kiểm tra và đánh giá chất lượng các mối hàn của các két chứa khí hóa lỏng, các két dầu và các kết cấu, vỏ tàu cỡ lớn...
Mô tả: 11 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6635
Appears in Collections:Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback