DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
TÀI LIỆU THAM KHẢO - GIẢI TRÍ >
Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6628

Nhan đề: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ép thủy tĩnh và thủy động để chế tạo các sản phẩm có hình dạng phức tạp từ vật liệu khó biến dạng, độ bền cao
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Long
Tổng cục công nghiệp quốc phòng
Từ khoá: Thủy tĩnh
Thủy động
Vật liệu
Sản phẩm
Issue Date: 2005
Trích dẫn: Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật đề tài cấp nhà nước
Tùng thư/Số báo cáo: Mã số: KC.05.23
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về công nghệ ép thủy tĩnh và thủy động tạo hình sản phẩm; mô hình và phương pháp tính toán trong ép thủy tĩnh và thủy động; nghiên cứu các ảnh hưởng trong ép thủy tĩnh và thủy động; tính toán thiết kế thiết bị ép thủy tĩnh và trang bị ép thủy động...
Mô tả: 209 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6628
Appears in Collections:Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback