DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
TÀI LIỆU THAM KHẢO - GIẢI TRÍ >
Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6624

Nhan đề: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tính toán song song hiệu năng cao để lập trình gia công các bề mặt khuôn mẫu trên máy công cụ CNC
Tác giả: Bành, Tiến Long
Bộ Khoa học và công nghệ - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Từ khoá: Lập trình
Gia công
Máy cái
Máy phay
Khuôn
Issue Date: 2003
Trích dẫn: Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật Đề tài
Tùng thư/Số báo cáo: Mã số KC.05.11
Tóm tắt: Đề tài trình bày một cách hệ thống quá trình nghiên cứu và ứng dụng hệ thống máy tính song song hiệu năng cao để lập trình gia công các bề mặt khuôn mẫu phức tạp trên máy phay CNC 5 trục...
Mô tả: 432 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6624
Appears in Collections:Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback