DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
PHIM TƯ LIỆU VỀ BÁC HỒ >
Phim Về Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Bác >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/660

Nhan đề: Hồ Chí Minh - Ẩn số Việt Nam
Tác giả: CamBou, Don
WallNutt, Philip
Nguyễn, Trung Hải
Tô, Hồng Thắng
Nguyễn, Thị Huyền Trang
Từ khoá: Hồ Chí Minh
Nguyễn Sinh Cung
Nguyễn Tất Thành
Tiểu sử
Phim tiểu sử
Hoạt động cách mạng
Cách mạng
Việt Nam
Cuộc đời và sự nghiệp
Chính trị
Phong trào cách mạng
Nước ngoài
Issue Date: 2010
Trích dẫn: Sưu tầm
Tùng thư/Số báo cáo: Phim tư liệu;
Tóm tắt: Bộ phim tập trung kể lại cuộc đời của Hồ Chủ tịch từ khi còn là cậu bé Nguyễn Sinh Cung, đến những ngày bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước, rồi trở về lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Những người làm phim cố gắng tìm hiểu về con người Hồ Chí Minh, vốn vẫn là "ẩn số" đối với họ, dựa trên nghiên cứu của các học giả quen thuộc như Douglas Pike, William Duiker. "Đó là lãnh tụ của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thành công nhất mà chúng ta thấy trong thế kỉ này".
Mô tả: 44p11s
URI: http://hdl.handle.net/123456789/660
Appears in Collections:Phim Về Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Bác

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ho Chi Minh - an so Viet Nam.flv196,88 MBVideo QuicktimeView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback