DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
TÀI LIỆU THAM KHẢO - GIẢI TRÍ >
Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6593

Nhan đề: Nghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo thiết bị đóng cọc nhiều hướng trên xà lan 2000 tấn phục vụ thi công công trình thủy
Tác giả: Vũ, Tấn Khiêm
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Từ khoá: Thiết bị
Thi công
Xà lan
Công nghiệp chế tạo
Issue Date: 2005
Trích dẫn: Báo cáo tổng kết Khoa học và Kỹ thuật đề tài
Tùng thư/Số báo cáo: Mã số KC.05.07
Tóm tắt: Nghiên cứu thiết kế thiết bị đóng cọc nhiều hướng, đa năng, phù hợp với điều kiện môi trường thi công công trình thủy Việt Nam; lập quy trình công nghệ và chế tạo thiết bị đóng cọc nhiều hướng thỏa mãn các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, đồng thời phù hợp với khả năng thiết bị và trình độ kỹ thuật của các cơ sở gia công chế tạo tại Việt Nam...
Mô tả: 121 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6593
Appears in Collections:Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback