DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
TÀI LIỆU THAM KHẢO - GIẢI TRÍ >
Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6581

Nhan đề: Nghiên cứu thiết kế và thi công đà bán ụ 25.000 T
Tác giả: Phan, Cơ
Bộ giao thông vận tải - Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam
Từ khoá: Thiết kế
Thi công
Đà bán ụ
Issue Date: 2005
Trích dẫn: Báo cáo khoa học, tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về nghiên cứu mô hình đà bán ụ ở một số nước trên thế giới và các nước đóng tàu phát triển; tính toán lựa chọn đà bán ụ; thiết kế đà bán ụ tại công ty đóng tàu Bạch Đằng; nghiên cứu phương pháp công nghệ thi công đà bán ụ; nghiên cứu tác động của công trình đến môi trường...
Mô tả: 210 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6581
Appears in Collections:Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback