DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
TÀI LIỆU THAM KHẢO - GIẢI TRÍ >
Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6578

Nhan đề: Hợp tác nghiên cứu thiết kế và chế tạo động cơ chìm lắp với máy bơm chìm công suất N = 37KW phục vụ nông nghiệp. Nội dung chuyên đề : "Hợp tác với nước ngoài trong nghiên cứu thiết kế, chế tạo động cơ điện chìm"
Tác giả: Nguyễn, Văn Bày
Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nông nghiệp và PTNT
Từ khoá: Thiết kế
Điện một chiều
Máy bơm
Động cơ điện
Issue Date: 2005
Trích dẫn: Báo cáo chuyên đề của đề tài
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề đã hợp tác với nước ngoài trong nghiên cứu, chế tạo động cơ điện chìm; một số sản phẩm đặc trưng của hãng nước ngoài liên quan đến động cơ điện chìm...
Mô tả: 17 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6578
Appears in Collections:Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Cơ Khí

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback