DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Chính Trị - Xã Hội - Giáo Dục - Kinh Tế >
Kinh Tế - LV >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6351

Nhan đề: Áp dụng phương pháp đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty sản phẩm máy tính FUJITSU Việt Nam
Tác giả: Đồng, Thị Thanh Phương (Hướng dẫn)
Ngô, Diễm Hoàng
Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Từ khoá: Đào tạo
Công ty FUJITSU
Công ty sản phẩm máy tính FUJITSU Việt Nam
Quản trị nhân lực
Issue Date: 2007
Trích dẫn: Luận văn thạc sĩ Kinh tế
Tùng thư/Số báo cáo: Mã số : 60.34.05
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về quản trị nguồn nhân lực và phương pháp đào tạo theo khe hở năng lực; Qua đó, phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty sản phẩm máy tính FUJITSU VIỆT NAM và đào tạo nguồn nhân lực bằng phương pháp đào tạo theo khe hở năng lực tại công ty này.
Mô tả: 97 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6351
Appears in Collections:Kinh Tế - LV

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ap dung theo phuong phap dao tao theo khe ho nang luc... - ngo diem hoang.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback