DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >

PHIM TƯ LIỆU VỀ BÁC HỒ : [24]

Community home page

Logo
 
 
or browse 
Sưu tầm và tập hợp những thước phim tư liệu quý giá về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ xuyên suốt cuộc hành trình từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước, những tháng ngày hoạt động cách mạng ở nước ngoài và trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi cùng những thước phim tái hiện lại những năm tháng cuối đời của Người.

Collections in this community

Recent Submissions