DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >

PHIM KHOA HỌC - TƯ LIỆU - KÝ SỰ : [112]

Community home page

Logo
 
 
or browse 
Tập hợp những thước phim khoa học, tư liệu thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học sức khỏe,... video về các kỹ năng kinh doanh, kỹ năng làm việc và thành công trong công việc, cuộc sống... được bổ sung, sưu tầm và xử lý bởi Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Collections in this community

Recent Submissions