DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6180

Nhan đề: Tính toán phân tích chế độ làm việc của lưới điện 220KV Lào Cai – Yên Bái – Việt Trì - Vĩnh yên giai đoạn cấp điện từ Trung Quốc xét đến chế độ sự cố đóng máy phát điện Thác Bà vào làm việc
Tác giả: Lã, Văn Út (Hướng dẫn)
Lê, Tất Thành
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Điện
Lưới điện
Máy phát điện
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sĩ khoa học
Tóm tắt: Đề tài tính toán phân tích chế độ vận hành, nghiên cứu ổn định động, ổn định tĩnh, nghiên cứu hiệu quả ứng dụng SVC, tụ bù dọc trong công tác thiết kế và vận hành lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng, nâng cao ổn định chung cho lưới điện khu vực Xin Quiao - Lào Cai.
Mô tả: 118 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6180
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
tinh toan phan tich che do lam viec cua luoi dien.pdf30,67 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback