DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6160

Nhan đề: Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nâng cao khả năng truyền tải của hệ thống tách lưới mua điện Trung Quốc qua hướng Lào Cai
Tác giả: Trần, Bách (Hướng dẫn)
Hoàng, Thị Hiền
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Mạng điện
Truyền tải
Lưới điện
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sĩ khoa học
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nâng cao khả năng tải của lưới điện như giải pháp bù dọc đường dây, bù ngang và bù bằng SVC trên hệ thống tách lưới mua điện từ Trung Quốc theo hướng từ trạm 220kV XinQiao qua Lào Cai nhằm bảo đảm mua đủ lượng công suất dự kiến. Đồng thời giữ được ổn định điện áp trong hệ thống tách lưới cũng như toàn bộ hệ thống điện Việt Nam.
Mô tả: 120 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6160
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nghien cuu cac giai phap ky thuat nang cao.pdf54,84 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback