DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6085

Nhan đề: Nghiên cứu sơ đồ Scanda trong thiết bị mô hệ thống điện và tạo lập bộ phận hiển thị QTQĐ khi hòa đồng bộ máy phát điện
Tác giả: Nguyễn, Xuân Hoàng Việt (Hướng dẫn)
Lê, Anh Tuấn
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Thiết bị
Scanda
Hệ thống điện
Máy phát điện
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sỹ khoa học
Tóm tắt: Trình bày các đặc điểm, cấu trúc điển hình của hệ thống Scanda trong hệ thống điện; cấu tạo của mô hình, nguyên lý hoạt động và các ứng dụng của mô hình trong mô phỏng hệ thống điện; quan sát được QTQĐ xảy ra trong máy phát điện trên Ocilloseope khi có kích động để so sánh với lý thuyết đã nghiên cứu và phân tích đánh giá đối với hệ thống điện trên thực tế...
Mô tả: 164 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6085
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nghien cuu so do sadaca.pdf37,36 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback