DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6065

Nhan đề: Truyền dẫn quang trong mạng NGN
Tác giả: Nguyễn, Viết Nguyên (Hướng dẫn)
Vũ, Văn Hùng
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Cáp quang
Mạng
Mạng
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sĩ khoa học
Tùng thư/Số báo cáo: Mã số : 60.52.1
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu về truyền dẫn quang trong mạng NGN nhằm tìm hiểu công nghệ quang (WDM), các giải pháp thích hợp IP trên WDM để từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp cho việc xây dựng mạng truyền dẫn quang cho mạng trục của VNPT
Mô tả: 134 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6065
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
truyen dan quang trong mang.pdf37,16 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback