DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6064

Nhan đề: Thiết kế và nâng cao chất lượng vùng phủ sóng trong các tòa nhà cao tầng.
Tác giả: Hồ, Anh Túy (Hướng dẫn)
Nguyễn, Vũ
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Thiết kế
Sóng
Viễn thông
Nhà cao tầng
Issue Date: 2007
Trích dẫn: Luận văn thạc sĩ khoa học
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu nhằm cải thiện chất lượng vùng phủ sóng cũng như chất lượng thoại trong tòa nhà. Đồng thời, đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục, giải quyết khó khăn cho việc thiết kế và nâng cao chất lượng vùng phủ sóng.
Mô tả: 154 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6064
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
thiet ke va nang cai chat luong vung phu song.pdf41,51 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback