DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6063

Nhan đề: Phân vùng sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời trên lãnh thổ Việt Nam
Tác giả: Phạm, Văn Hòa (Hướng dẫn)
Đinh, Thế Hùng
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Năng lượng
Năng lượng mặt trời
Năng lượng gió
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sĩ khoa học
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu tính toán sản lượng và suất chi phí tại các địa điểm khác nhau để từ đó có thể đánh giá được các vùng và công suất có thể sử dụng đối với động cơ gió và pin mặt trời...
Mô tả: 132 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6063
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
phan vung su dung nang luong gio.pdf34,91 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback