DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6061

Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tìm kiếm video theo nội dung
Tác giả: Huỳnh, Quyết Thắng (Hướng dẫn)
Đỗ, Văn Hải
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Video
Truyền thông
Điện tử
Xây dựng
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sĩ khoa học
Tóm tắt: Đề tài tập trung vào tìm hiểu các đặc trưng cơ bản nhất của video, đưa ra các phương pháp trích rút các đặc trưng của video phục vụ cho việc tìm kiếm...
Mô tả: 111 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6061
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nghien cuu, xay dung he thong tim kiem.pdf43,91 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback