DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6059

Nhan đề: Nghiên cứu xử lí tín hiệu trong thiết bị theo dõi bệnh nhân
Tác giả: Nguyễn, Đức Thuận (Hướng dẫn)
Dương, Trọng Lượng
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Bệnh nhân
Thông tin
Xử lí
Thiết bị
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sĩ khoa học
Tóm tắt: Trình bày về quá trình hình thành tín hiệu SpO2, phương pháp thu nhận, xử lý và hiển thị tín hiệu trên máy tính, góp phần nhỏ bé vào việc nghiên cứu, phát triển thiết bị theo các thông số sinh học của bệnh nhân ở nước ta hiện nay...
Mô tả: 95 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6059
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nghien cuu xu ly tin hieu.pdf19,6 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback