DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6052

Nhan đề: Hệ thống điều khiển động cơ không đồng bộ làm việc ở bốn góc phần tư
Tác giả: Phạm, Văn Diễn (Hướng dẫn)
Đỗ, Trung Châu
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Điều khiển
Động cơ
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sỹ khoa học
Tóm tắt: Đề tài áp dụng lý thuyết điều khiển hiện đại vào hệ thống điều khiển động cơ không đồng bộ để nâng cao chất lượng điều khiển theo qui luật tác động nhanh nhằm tăng năng suất gia công và chất lượng sản phẩm...
Mô tả: 121 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6052
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
he thong dieu khien khong dong bo dong co.pdf23,24 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback