DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6050

Nhan đề: Nghiên cứu hệ thống truyền dẫn quang SDH - Các giải pháp kỹ thuật
Tác giả: Đặng, Văn Chuyết (Hướng dẫn)
Lê, Văn Huynh
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Truyền dẫn
Viễn thông
Quang SDH
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sỹ khoa học
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về kỹ thuật SDH, các thiết bị truyền dẫn hiện đang được sử dụng, đưa ra những giải pháp kỹ thuật được áp dụng thực tế trên mạng truyền dẫn...
Mô tả: 120 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6050
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nghien cuu he thong truyen dan quang.pdf30,36 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback