DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6049

Nhan đề: Nghiên cứu mạng viễn thông hàng không và hệ thống trao đổi điện văn dịch vụ không lưu
Tác giả: Phạm, Minh Hà (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Xuân Mỹ
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Mạng viễn thông
Hàng không
Điện văn
Dịch vụ
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sĩ khoa học
Tùng thư/Số báo cáo: Mã số : 50.62.70
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu công nghệ quản lý bay và đề xuất một số phương án cho việc xây dựng hệ thống AMHS tại Việt Nam...
Mô tả: 124 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6049
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nghien cuu mang vien thong hang khong.pdf33,9 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback