DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6047

Nhan đề: Khảo sát động học và cân bằng của robot hai chân
Tác giả: Phan, Văn Đồng (Hướng dẫn)
Nguyễn, Quang Huy
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Động học
Robot
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sĩ khoa học
Tóm tắt: Đề tài giới thiệu về tình hình phát triển và lịch sử phát triển của robot dạng người trên thế giới; tập trung vào nghiên cứu ZMP - một tiêu chuẩn cực kỳ quan trọng trong cân bằng và ổn định của robot bước đi; tập trung vào việc khảo sát động học của robot hai chân và phương pháp nội suy quỹ đạo và thuật toán xác định quỹ đạo ổn định nhất; sử dụng ma trận Jacobi để điều chỉnh vị trí của ZMP...
Mô tả: 155 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6047
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
khao sat dong hoc va can bang.pdf29,1 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback