DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6031

Nhan đề: Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển áp suất hơi của lò hơi trong nhà máy nhiệt điện
Tác giả: Nguyễn, Văn Hòa (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Điều khiển tự động
Áp suất
Nhà máy nhiệt điện
Thiết kế
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sĩ khoa học
Tùng thư/Số báo cáo: Mã số : 60526003
Tóm tắt: Trình bày giới thiệu chung về lò hơi trong nhà máy nhiệt điện thông qua nguyên lý hoạt động, cấu tạo, phân loại lò hơi, các chỉ tiêu cơ bản của lò hơi cũng như các hệ cân bằng diễn ra trong lò hơi; hệ thống điều khiển lò hơi; hệ thống điều khiển chất lượng hơi; mô hình hóa lò hơi cho bài toán điều chỉnh ổn định áp suất hơi và đề xuất thuật toán điều chỉnh ổn định áp suất hơi.
Mô tả: 108 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6031
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nghien cuu thiet ke dieu khien ap suat hoi.pdf44,2 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback