DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6030

Nhan đề: Ứng dụng công nghệ định dạng ảnh trong thu thập thông tin về dòng giao thông
Tác giả: Lê, Hùng Lân (Hướng dẫn)
Đặng, Quang Thạch
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Xử lí ảnh số
Giao thông
Thông tin
Điều khiển tự động
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sĩ khoa học
Tùng thư/Số báo cáo: Mã số : 60526003
Tóm tắt: Đề tài xây dựng thuật toán xử lý ảnh thực hiện chức năng tự động thu thập dữ liệu về dòng giao thông đáp ứng các yêu cầu nhằm cung cấp các thông tin như lưu lượng, mật độ, chủng loại và tốc độ dòng phương tiện; làm việc được với dòng giao thông hỗn hợp mà thành phần chủ yếu là xe máy như ở Việt Nam; ứng dụng các lý thuyết trong điều khiển tự động như : logic mờ các phương pháp điều khiển tối ưu nhằm nâng cao độ chính xác của hệ thống...
Mô tả: 111 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6030
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ung dung cong nghe nhan dang anh.pdf24,28 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback