DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6029

Nhan đề: Điều khiển Robot thích nghi theo mô hình mẫu
Tác giả: Phan, Xuân Minh (Hướng dẫn)
Nguyễn, Chí Dũng
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Robot
Điều khiển
Tự động
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sĩ khoa học
Tùng thư/Số báo cáo: Mã số : 60526003
Tóm tắt: Đề tài trình bày về một phương pháp điều khiển thích nghi kháng nhiễu mới, áp dụng cho robot nhiều bậc tự do...
Mô tả: 79 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6029
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
dieu khien robot thich nghi theo hinh mau.pdf13,68 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback