DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6028

Nhan đề: Ứng dụng công nghệ mạng nơron tế bào cho phân loại thuốc viên chuyển động tốc độ cao
Tác giả: Phạm, Thượng Cát (Hướng dẫn)
Bùi, Thị Thanh Quyên
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Mạng
Phân loại
Tế bào
Thuốc
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sỹ khoa học
Tóm tắt: Đề tài giới thiệu sơ lược về mạng nơ ron tế bào và máy tính đa năng CNN-UM; hệ thống thị giác Bi-iV2 với cấu trúc phần cứng, phần mềm và cách sử dụng Bi-iV2; giới thiệu về thư viện phần mềm Instant Vision Ise và ứng dụng mạng công nghệ nơ ron tế bào CNN trong phân loại thuốc viên chuyển động với tốc độ cao sử dụng siêu máy tính xử lý ảnh Bi-iV2...
Mô tả: 88 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6028
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
cong nghe mang noron te bao.pdf20,84 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback