DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6021

Nhan đề: Xây dựng một hệ thống giải nén thành phần ảnh tĩnh trong MPEG2 trên nền FPGA.
Tác giả: Nguyễn, Phương (Hướng dẫn)
Nguyễn, Tuấn Anh
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Xây dựng
Ảnh tĩnh
Kĩ thuật số
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sĩ khoa học
Tóm tắt: Trình bày cơ sở tổng quan về nén và giải nén thành phần ảnh nội MPEG và ứng dụng FPGA; xây dựng hệ giải nén thành phần ảnh nội MPEG trên FPGA; hệ thống thực tế và các kết quả thực hiện...
Mô tả: 114 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6021
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
xay dung mot he thong giia nen.pdf32,99 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback