DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Luận văn Thạc sỹ >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >
Điện - Điện Tử Viễn Thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6020

Nhan đề: Nghiên cứu và tìm hiểu về kỹ thuật xóa nền ảnh chụp mạch số trong máy chụp mạch.
Tác giả: Nguyễn, Thị Hoàng Lan (Hướng dẫn)
Trần, Tấn Dũng
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khoá: Máy chụp mạch
Ảnh chụp
Issue Date: 2006
Trích dẫn: Luận văn thạc sỹ khoa học
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu, tìm hiểu về thiết bị chuẩn đoán hình ảnh trong thiết bị y tế; máy chụp mạch và kỹ thuật xóa nền ảnh chụp mạch số; nghiên cứu và tìm hiểu các giải pháp cải thiện ảnh chụp mạch số trong máy chụp...
Mô tả: 82 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6020
Appears in Collections:Điện - Điện Tử Viễn Thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nghien cuu va tim hieu ve ky thuat xoa nen anh.pdf21,45 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback