DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
NỘI SAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH >
Năm 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5785

Nhan đề: Sử dụng đồ thị khái niệm để xử lý câu truy vấn tự nhiên thiếu chính xác và không đầy đủ
Tác giả: Phạm, Công Thiện
Phan, Nhật Thịnh
Từ khoá: Công nghệ thông tin
Đồ thị khái niệm
Issue Date: May-2011
Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành
Trích dẫn: Nội san Khoa học & Giáo dục
Tùng thư/Số báo cáo: Số đặc biệt/2011;Tr. 34-37
Tóm tắt: Bài viết trình bày phương pháp sử dụng đồ thị khái niệm để xử lý câu truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên.
Mô tả: 3 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5785
Appears in Collections:Năm 2011

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Su dung do thi khai niem de xu ly cau truy van.pdf3,29 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback