DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
NỘI SAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH >
Năm 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5784

Nhan đề: Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu rắn thay thế than đá từ chất thải rắn và vỏ trấu
Tác giả: Nguyễn, Vĩnh Khanh
Từ khoá: Công nghệ sản xuất
Môi trường
Chất thải rắn
Nhiên liệu rắn
Issue Date: May-2011
Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành
Trích dẫn: Nội san Khoa học & Giáo dục
Tùng thư/Số báo cáo: Số đặc biệt /2011;Tr. 28-30
Tóm tắt: Bài viết về quy trình công nghệ sản xuất nhiên liệu rắn thay thế than đá từ chất thải rắn và vỏ trấu nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết về nguồn nhiên liệu và tận dụng chất thải để bảo vệ môi trường.
Mô tả: 3 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5784
Appears in Collections:Năm 2011

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nghien cuu cong nghe san xuat nhien lieu ran....pdf3,87 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback