DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
NỘI SAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH >
Năm 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5783

Nhan đề: Phương pháp khoa học
Tác giả: Quản, Thành Thơ
Từ khoá: Kiến thức khoa học
Giáo dục
Phương pháp nghiên cứu
Khoa học
Issue Date: Apr-2011
Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành
Trích dẫn: Nội san Khoa học & Giáo dục
Tùng thư/Số báo cáo: Số 02/2011;Tr. 22-24
Tóm tắt: Bài viết nêu lên định nghĩa về khoa học, các phương pháp quan sát, khảo sát, nghiên cứu, phân tích kết quả và đưa ra mô hình...
Mô tả: 3 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5783
Appears in Collections:Năm 2011

Files in This Item:

File Description SizeFormat
phuong phap khoa hoc.pdf5,43 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback