DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
NỘI SAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH >
Năm 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5782

Nhan đề: Dạy và học tiếng Anh theo phương pháp Natural Approatf
Tác giả: Phạm, Việt Thắng
Từ khoá: Giáo dục
Phương pháp dạy và học
Phương pháp Natural Approatf
Học tiếng Anh
Issue Date: Apr-2011
Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành
Trích dẫn: Nội san Khoa học & Giáo dục
Tùng thư/Số báo cáo: Số 02/2011;Tr. 25-27
Tóm tắt: Bài viết về phương pháp Natural Approatf - một phương pháp dạy và học tiếng Anh mới, nhằm rút ngắn quá trình hình thành ngôn ngữ tự nhiên của con người.
Mô tả: 3 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5782
Appears in Collections:Năm 2011

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Hoc tieng anh phuong phap Natural approatf.pdf4,81 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback