DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
NỘI SAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH >
Năm 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5781

Nhan đề: Đồ họa ứng dụng trong thiết kế quảng cáo
Tác giả: Bùi, Duy Tân
Từ khoá: Công nghệ thông tin
Thiết kế đồ họa
Đồ họa ứng dụng
Thiết kế quảng cáo
Issue Date: Apr-2011
Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành
Trích dẫn: Nội san Khoa học & Giáo dục
Tùng thư/Số báo cáo: Số 2/2011;Tr. 32-33
Tóm tắt: Bài viết trình bày các ứng dụng thực tiễn của thiết kế đồ họa trong đời sống nói chung và trong lĩnh vực quảng cáo nói riêng. Qua đó nêu lên những loại hình chính trong thiết kế quảng cáo như: logo, bao bì sản phẩm...
Mô tả: 2 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5781
Appears in Collections:Năm 2011

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Do hoa ung dung.pdf4,43 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback