DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
NỘI SAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH >
Năm 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/493

Nhan đề: Tìm hiểu mô hình chuỗi giá trị dệt may toàn cầu
Từ khoá: Dệt may toàn cầu, mô hình chuỗi giá trị
Issue Date: 28-Jun-2011
Nhà xuất bản: Trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành
Trích dẫn: Nội san Khoa học & Giáo dục
Tùng thư/Số báo cáo: Số 01/2011; Tr. 25-28
Mô tả: 4 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/493
Định danh khác: HASH8894cd8f8d3061090b8c83
Appears in Collections:Năm 2011

Files in This Item:

File Description SizeFormat
doc.pdf5,59 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback