DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
NỘI SAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH >
Năm 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/492

Nhan đề: Chuyển đổi dạy và học thông qua phương pháp học tập dựa trên vấn đề, học tập tổng hợp và đánh giá hình thành
Từ khoá: Phương pháp dạy và học, học tập tổng hợp, đánh giá hình thành
Issue Date: 28-Jun-2011
Trích dẫn: Nội san Khoa học & Giáo dục
Tùng thư/Số báo cáo: Số 01/2011; Tr. 37-40
Mô tả: 4 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/492
Định danh khác: HASHa4fe5157ac09d25390cf52
Appears in Collections:Năm 2011

Files in This Item:

File Description SizeFormat
doc.pdf7,05 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback