DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) >
Đầu Tư Chứng Khoán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4326

Nhan đề: UBCK quyết tâm triển khai T+3
Nhan đề khác: Ủy ban chứng khoán quyết tâm triển khai T+3
Tác giả: Tường Vi
Từ khoá: Thị trường chứng khoán
T+3
Đầu tư chứng khoán
Issue Date: 9-May-2012
Trích dẫn: Tạp chí Đầu tư chứng khoán
Tùng thư/Số báo cáo: Số 56/2012;tr. 14-15
Tóm tắt: Trình bày những mong muốn thực hiện chính sách T+3 của các nhà đầu tư nước ngoài và những nỗ lực triển khai thực hiện chính sách trên của Ủy ban chứng khoán.
Mô tả: 2 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4326
Appears in Collections:Đầu Tư Chứng Khoán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
UBCK quyet tam trien khai t+3.pdf2,66 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback