DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) >
Khoa: Khoa Học Nông Nghiệp Và CNSH >
Sinh Học >
Hóa Sinh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4262

Nhan đề: Bài giảng thực hành hóa sinh
Tác giả: Nguyễn, Hoài Hương
Bùi, Văn Thế Vinh
Từ khoá: Hóa sinh
Sinh học
Issue Date: 2009
Nhà xuất bản: Đại học kỹ thuật Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Giới thiệu phòng thí nghiệm hóa sinh, cách pha chế các dung dịch dung trong thí nghiệm hóa sinh; định lượng đường khử bằng phương pháp acid dinitro-salicylic (DNS); định lượng nitơ tổng số bằng phương pháp Kjeldahl; định lượng protein bằng phương pháp Bradford; xác định hoạt tính enzyme amylase.
Mô tả: 39 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4262
Appears in Collections:Hóa Sinh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TH hoa sinh.pdf331,94 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback