DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) >
Khoa: Khoa Học Nông Nghiệp Và CNSH >
Sinh Học >
Hóa Sinh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4260

Nhan đề: Giáo trình hóa sinh học
Tác giả: Mai, Xuân Lương
Từ khoá: Hóa sinh
Sinh học
Protien
Phân tử
Emzyme
Issue Date: 2001
Nhà xuất bản: Trường Đại học Đà Lạt
Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm về Amoniacid và protein; emzyme; trao đổi chất; glucid; lipid...
Mô tả: 176 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4260
Appears in Collections:Hóa Sinh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Hoa sinh hoc.pdf2,25 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback