DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) >
Khoa: Khoa Học Nông Nghiệp Và CNSH >
Sinh Học Phân Tử >
Gen >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4257

Nhan đề: Giáo trình công nghệ gen trong nông nghiệp
Tác giả: Trần, Thị Lệ
Nguyễn, Hoàng Lộc
Trần, Quốc Dung
Từ khoá: Công nghệ gen
Gen
Cây trồng
Thực vật
Vật nuôi
Động vật
Công nghệ chuyển gen
Issue Date: 2007
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Tóm tắt: Sản xuất, xác nhận và độ bền vững của cây trồng chuyển gen, những đặc tính mới của cây chuyến gen, những thách thức, lợi ích của cây trồng chuyển gen và công nghệ chuyển gen ở động vật
Mô tả: 138 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4257
Appears in Collections:Gen

Files in This Item:

File Description SizeFormat
CN DI TRUYEN TRONG NONG NGHIEP.pdf3,77 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback