DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) >
Khoa: Khoa Học Nông Nghiệp Và CNSH >
Sinh Học Phân Tử >
Gen >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4160

Nhan đề: Pháp lệnh Giống vật nuôi
Từ khoá: Pháp lệnh
Giống
Vật nuôi
Issue Date: 2004
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định về quản lý và bảo tồn nguồn gen vật nuôi, nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm, kiểm định và công nhận giống vật nuôi mới, sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, quản lý chất lượng giống vật nuôi...
Mô tả: 31 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4160
Appears in Collections:Gen

Files in This Item:

File Description SizeFormat
phaplenhgiongvatnuoi.pdf8,49 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback